IEDEREEN IN DE ZORG WIL HET BESTE VOOR DE PATIËNT - dat is ons vertrekpunt. We hebben soms verschillende standpunten, maar we moeten elkaar vinden in onze gedeelde belangen. Er kan een verschil van mening bestaan over hoe de zorg moet worden ingericht, maar wij denken dat deze verschillen te overbruggen zijn door met elkaar in gesprek te gaan. Met respect voor elkaars belangen, creëren we een gelijkwaardig gesprek.

 

TIJDENS ONZE BIJEENKOMSTEN proberen we deze principes toe te passen: de leden spreken open, op basis van gelijkwaardigheid, met elkaar, om de zorg beter te maken. We leren van elkaars perspectieven en discussiëren over de verschillen. Dit brengt ons dichter bij elkaar waardoor wij de verbinding leggen tussen verschillende domeinen en werkvelden.

 

OOK IN DE ZORG wordt voortdurend met en over de patiënt gesproken: aan de balie van de apotheek, tijdens de overdracht, bij onderhandelingen tijdens zorgverkoop. Wij denken dat elke dialoog gebaat is bij uitgangspunten die gelijkwaardigheid stimuleren en het gezamenlijk belang benadrukken.

 

We hebben daarom drie uitgangspunten geformuleerd als leidraad voor een eerlijke en gelijkwaardige dialoog:

  • Aandacht
  • Vertrouwen
  • Transparantie

 

1

AANDACHT

Elkaar begrijpen begint bij aandacht, aandacht voor elkaar en met begrip voor elkaars beweegredenen. Het begint met aandacht voor jezelf. Wat zijn de drijfveren van jezelf en van jouw organisatie? Benoem ze en spreek dit uit naar elkaar. Zo realiseren we begrip voor elkaars standpunten.

 

Voorbeeldvraag: Waarom doe je het werk dat je doet?


2

VERTROUWEN

Als we ervan uit gaan dat ons eigen handelen voortkomt uit de beste intenties voor de patiënt, dan is het zeer waarschijnlijk dat je gesprekspartner ook goede bedoelingen heeft. Toch hebben we vaak onze vooroordelen, en ervaren we wantrouwen waardoor we ons eigen belang nog meer verdedigen. Durf uit te spreken of je wantrouwen ervaart en sta er voor open om te herzien of dat wantrouwen terecht is.

 

Voorbeeldvraag: Wat is het grootste vooroordeel over je gesprekspartner?


3

TRANSPARANTIE

We zorgen voor - en met elkaar. Er is daarom geen ruimte voor zelfzuchtig gedrag. Maar we zijn niet naïef, een zorgsysteem zonder grenzen bestaat niet: er is een grens aan wat medisch en financieel mogelijk is, maar ook aan wat ethisch wenselijk is. Er zijn vaak hele goede redenen voor je handelen, waar anderen misschien anders over denken als ze er niet zoveel van weten. Leg eens op tafel wat veel mensen niet weten van het werk wat je doet.

 

Voorbeeldvraag: Over welk deel van je werk zouden anderen in de zorg meer moeten weten?


Download
Onze leidraad.pdf
Adobe Acrobat document 778.8 KB